TOP MENADŽMENT

…sa vizijom i značajnim iskustvom čine:

Dušan Lajšić, dipl.pravnik, Direktor
Milan Joka, dipl.inž.građevine,   Tehnički direktor
Nikolina Savić, dipl.ekonomista, Finansijski direktor
Biljana Kondić , dipl.pravnik, Direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove
Tamara Regodić Stanković, Rukovodilac PJ „Integra“ Banja Luka (56.10)
Željko Skokić, Rukovodilac PJ “Hotel Integra i benzinska pumpa ” Doboj (55.10)
Nikola Radovanović, Rukovodilac P “Poslovni centar Integra DC” Banja Luka (62.03)
Slobodan Berić, Rukovodilac PJ “Integra inženjering” Trebinje (41.20)